Свободно време

Изкуство за свободното време

Един от най-добрите и достъпни методи за запълване на свободното време е чрез изкуство, но с посещаване на изложби или театър, а чрез лично творчество. Ще кажете, че не сте художници, нямате талант и всичко това ви се струва твърде трудно. За повечето хора процесът на творчеството действително е сложен и тайнствен, много често излизащ отвъд човешките разбирания. Много малко обаче знаят, че затрудненията в рисуването идва не от недостиг на технически знания, а от начина, по който възприемаме реалността и по който разбираме формите, които са около нас.

При рисуването се използва предимно лявата половина на мозъка, отговаряща за аналитичното и логическо мислене. Тя ни позволява да преценяваме събития и явления, да правим света по-разбираем и предсказуем, т.е. да се чувстваме по-сигурни. За разлика от него, с дясното полукълбо е картинното мислене, интуицията, въображението и мечтите. Там са намират – ритъмът, цветовете, пространството, както и разпознаването на лица и образи. Благодарение на него са сътворени шедьоври, както в областта на изкуството,така и в науката. Рисуването, като занимание за свободното време използва до известна степен и двете половини на мозъка, ето защо освен като средство за разпускане, то е идеално и за неговото развитие.

Творчеството води до здраве, хармония и баланс, защото то е израз на любовта към нас самите и към всичко което ни заобикаля. Съсредоточаването върху предметите около нас, търсенето на красивото в тях, което да изобразим и стремежа да го направим по един по-добър начин, неминуемо води до обикване на света, в който живеем. Изкуството спомага за вникването в него и по-лесното откриване на красотата ме. Ето защо то е идеално за свободното време, ако искаме да подобрим цялостния си мироглед.

Изкуството в свободното време е подходящо както за разпускане, така и за упражнение едновременно и на двете половини от нашия мозък. Чрез него ще достигнем до разбирането, че „палитрата“ на живота ни е показала истинската си същност и тя няма общо с онова, което сме виждали до този момент.