За детето

Как да помогнем на децата си да опознаят света

>Децата, които имат голяма база от знания и подготовка по много разнообразни предмети, ще сметнат училището и ученето за лесно и интересно, за разлика от децата, при които тези знания и подготовка липсват. Привилегията и отговорността да споделят света със своите деца и да ги подготвят за него по-най добрия възможен начин се пада на родителите.

Обсъждането на всекидневните житейски случки с детето ви, ще помогне и на двете страни да разберат гледните точки, ценностите, желанията и интересите на другия. Родителите имат нужда не само да разговарят с децата си, но и да ги изслушват, за да вникнат в техните мисли и да ги разберат. Да дадете отговор на въпросите на детето или да му помогнете да ги открие само ще му помогне да развие усещане за важност и самоуважение. Така то много по-лесно ще може да взема самостоятелно решения за в бъдеще и ще бъде много по-отговорно към себе си.

Повечето родители смятат, че дейности като посещение на зоологическа градина, музеи или шоута ще заменят загубеното време с техните деца, но дори всекидневните задължения на възрастен,  като ходенето до магазина или домашната работа, може да имат образователна стойност. Родителите просто имат нужда да правят планове за напред, за да имат възможността да помогнат на детето си да открива света.
Най-важното, което родителите трябва да знаят и помнят, е, че те са най-важните учители в живота на техните деца. Те по рождение са любознателни, но родителите трябва да им помогнат да използват това качество. Разговорите с децата по време на всяка дейност им помага да научат стъпките. Този разговор също ще подобри комуникацията и по този начин и връзката с детето. Повечето говори един с друг, ще подобрят продуктивността на разговорите ви и ще ви дадат възможности да се опознаете по-добре, ка то изградите устойчиво доверие.