За детето

Профилактични прегледи при деца

Периодично, в съответствие с програмата „Детско здравеопазване”, лекарят извършва необходимите прегледи и изследвания, които са безплатни. Те са съобразени със съответната възраст на детето. Личният лекар трябва да обяви на видно място своя график, в който определя часове за профилактика на децата. Имунизациите се извършват само от общопрактикуващия лекар. Профилактичните прегледи при децата се отнасят към навършена възраст от датата на раждане, а не от последния осъществен преглед.

 

Профилактични прегледи при деца на възраст:

 

0-1 година

 • До навършване на детето на 1 година всеки месец се измерват неговото тегло и ръст и се прави оценка на психическото му развитие;
 • През първите шест месеца след раждането – ежемесечно, а след това един път на деветмесечна и още веднъж на едногодишна възраст, се измерва обиколката на глава и гърди;
 • Два пъти годишно – при навършване на шестмесечна и едногодишна възраст, се прави изследване на албумин в урината;
 • Два пъти годишно – на шестмесечна и едногодишна възраст, се извършва обща оценка на зрение и на слух;
 • Два пъти – при навършване на един и четири месеца на детето, е предвидено клинично изследване за дисплазия на тазобедрените стави с определяне на риска от дисплазия. Ако личният лекар прецени, че е необходимо, ще издаде направление (бл. МЗ-НЗОК №3) законсултация със специалист ортопед;
 • От 2013 г. в обхвата на профилактичния преглед на деца до 1 година е включено „Ехографско изследване на отделителна система“, което се изършва еднократно на 6-месечна възраст на детето от лекар специалист по „Нефрология“/„Детска нефрология и хемодиализа“, „Урология“ или „Образна диагностика“. За целта личният лекар/лекарят-специалист по „Педиатрия“,изпълняващ програма „Детско здравеопазване“, трябва да издаде медицинско направление (бл. МЗ-НЗОК №3) или (бл. МЗ-НЗОК №4). Изследването не се назначава, ако родител на дететозаяви писмено пред личния му лекар, че отказва това изследване, след като получи информация от личния лекар за специалистите в страната, които могат да го извършат;Два пъти годишно – при навършване на шестмесечна и едногодишна възраст – се извършва изследване на кръвта (хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, MCV, MCH,MCHC) и седимент в урината.

 

1-2 години

 • Четири пъти годишно – на всеки три месеца – се прави измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди и оценка на психичното развитие на детето.

 

2-7 години

 • Изследването в периода на бърз растеж в детството включва два пъти годишно – на всеки шест месеца – снемане на анамнеза и статус и измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди;
 • Един път годишно – оценка на психическото развитие и изследване на физическото развитие;
 • Един път на пет години се прави изследване на зрителната острота;
 • Един път на тригодишна възраст се прави изследване на кръвта (хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, MCV, MCH, MCHC, хематокрит, СУЕ);
 • Един път годишно се назначава изследване за чревни паразити – Ентеробиус вермикуларис, Аскарис лумбрикоидес, Ламблия интестиналис и Хименолептис нана.

 

7-18 години

 • Един път годишно се измерва ръст, тегло, гръдна обиколка и артериално налягане;
 • Прави се оценка на физическото развитие;
 • Изследва се зрителна острота и цветоусещане;
 • Проследява се за отклонения в развитието на опорно-двигателната система;
 • Изследва се урина за протеин с тест-лента в кабинета на лекаря (от 2014 г.).

 

Източник: НЗОК