За детето

Световна Седмица на Кърменето 2015

Световна Седмица на Кърменето 2015 е от 1 до 7 Август 2015г.

Мотото и темата на Световната седмица на кърменето 2015 е Кърмене и работа. Възможно е!

Поставя се акцент върху възможността на жените да съвместяват кърменето с работата. Важно е всички жени, независимо дали работят във формална или неформална среда, или от дома си, да получат подкрепа, за да могат едновременно с изпълнението на професионалните си задължения да упражнят както своето право да кърмят, така и правото на бебето да бъде хранено с майчино мляко.

Тазгодишната кампания е своеобразно продължение на темата на Световната седмица на кърменето (ССК) от 1993 г., когато се наблегна върху важността работното място да се превърне в пространство, подходящо за майките и техните потребности. За тези под две десетилетия беше постигнато много в световен мащаб – приети бяха промени в Конвенция 183 за Защита на майчинството на Международната организация на труда, които гарантират повече права на майките, включително свързани с кърменето. Подобриха се и редица национални законодателства в посока подкрепа на работещите майки.

 

Цели на Световната седмица на кърменето 2015:

  1. Да се провокира подкрепа на всички нива и от всички сектори, да се подкрепят повсеместно жените да кърмят докато работят.
  2. Да се промотират действия от страна на работодателите в посока да бъдат семейно/родителски/бебе/майка- ориентирани и подкрепящи и активно да улесняват и поддържат работещите жени да продължават да кърмят.
  3. Да се информира обществеността относно актуалните права и защита на жените в майчинство и да се повиши информираността относно нуждата да бъдат затегнати съответните закони и прилагането им на практика.
  4. Да се засилят, улесняват и да се дава приоритет на работещите практики, позволяващи на жените, заети в сивата икономика, да кърмят.
  5. Да се ангажират целеви групи (профсъюзи, съюзи за защита правата на работника, женски и младежки организации) да се ангажират със защита правата на кърмещите, работещи жени.

 

Повече за Световна Седмица на Кърменето 2015 може да прочете тук.
 
Пълната програма на събитията за цялата страна може да видите тук.