Бременност и раждане

Фактори, влияещи на раждането

Раждането, по своята същност, е взаимодействие на две сили с противоположно действие, като коя преобладава за едно по-лесно раждане се определя от редица фактори От това взаимодействие зависи и продължителността на родилния процес.

1. Кое по ред е това раждане?

Първото раждане е по-трудно от следващите, защото то води до разтягане на цервикалния канал, мускулите на  тазовото дъно и перинеума до степента, в която да пропуснат преминаването на плода. След него тъканите се възстановяват, но не се свиват напълно, ето защо при повторно раждане оказваната от тях съпротива е по-малка. Това е причината второто и всяко следващо раждане да е все по-леко и с по-кратко.

2. Какъв е интервала интервалът между ражданията?

Ако интервалът между първото и следващото раждане е по-голям от десет години, то тогава е възможно, въпреки че е второ, раждането да е по-продължително и по-болезнено.

3. Какъв е размерът на плода?

Размерът на плода има ключово значение при първото раждане.  По-едрият плод увеличава продължителността му и е причина за по-обширни разкъсвания на меките родилни пътища. При следващото раждане обаче, големината на плода не е от такова значение. Дори се смята се, че размерите на новороденото бебе, зависят най-вече от размерите на самата майката – ръст, тегло и костна система.

4. Има ли преждевременно пукане на околоплодния мехур?

Времето, изминало от пукането на околоплодния мехур до началото на родилния процес, се нарича латентен период. При по-голямата част случаите трае около 24 часа, но е възможно да продължи и повече от 48 часа. По-продължителният латентен период повишава риска от инфекция и усложнения. Поради тази причина профилактично на бременната се назначават антибиотици, които да се справят с проблема и да не причинят увреждания на нея и плода.

Това се едни от най-важните фактори, определящи продължителността и лекотата на раждането, но винаги се наблюдават и изключения, при които например първото раждане е леко и безболезнено, за това не се притеснявайте, ако това е първата ви бременност. Тя ще ви направи също толкова щастливи, колкото и всяка следваща. Най-важното е редовно да посещавате вашият лекар за консултации, за да сте сигурни в собственото си здраве и това на вашето дете.