Програма „Детско здравеопазване“ НЗОК

Националната здравноосигурителна каса е разработила за децата от 0 до 18-годишна възраст програмата “Детско здравеопазване”. Тази програма се изпълнява от

Прочетете повече